180
Yaşam Döngüsü Analizleri
Geleceğe hazır çelik üretimi

Yaşam Döngüsü Analizlerinizi geleceğe hazırlayın

Geleceğe hazır AHSS çelik yaşam döngümüzde ilerlemek için tıklayın

Geleceğe hazırlanma süreçlerimizde Otomotiv Yaşam Döngüsü Analizlerinden hareket ederek, otomobillere yönelik gelişmiş yüksek dayanımlı çelik üretimimizi dekarbonize ediyoruz.

Kapsamlı yaşam döngüsü analizleri; alüminyum, karbon fiber takviyeli plastik (CFRP) ve magnezyum gibi hafif malzemelerin sera gazı (GHG) etkilerinin, Docol gelişmiş yüksek dayanımlı çeliklere göre birkaç kat fazla olduğunu yadsınamaz şekilde gözler önüne sermiştir.

Araba kullanımından kaynaklanan egzoz emisyonları zamanla sıfıra inerken, hafif malzemelerinizin gömülü karbonu, otomotiv Yaşam Döngüsü Analizleriyle (LCA'lar) gitgide daha sıkı kontrollere maruz kalacaktır.


Mobilite için geleceğe hazır çelik

Üretilen malzeme başına kg CO2 karşılaştırması

Mobilite pazarının tahmini büyüklüğü

Kaynak: WorldAutoSteel.

Egzoz emisyonu azaldıkça, üretime odaklanma artar

Yaşam Döngüsü Analizlerinizi geleceğe hazırlayın

Kaynak: WorldAutoSteel.

Geleceğe hazır AHSS çelik yaşam döngümüzde ilerlemek için tıklayın